-Eşyaların Gtip Tespitinin Yapılması

-OKSB / YYS Danışmanlığı

-Gıda Ve Tarım Mevzuatı

-Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

-Dahilde Işleme Izni Ve DYS Başvuruları

-Uzlaşma Danışmanlığı

-TSE/CE/TAREKS Ve Diğer Uygunluk Belgeleri Konusunda Mevzuat Desteği

-Güncel Gümrük Ve Dış Ticaret Uygulamaları Konusunda Mevzuat Desteği

-Ekspertiz Raporu Temini